Maar wat is waarheid?

Pasen is wat mij betreft een mooi tijd om eens stil te staan bij wat geloof eigenlijk is. In het paasverhaal wordt Jezus aan Pilatus voorgeleid omdat de mensen vinden dat Hij veroordeel moet worden. De conversatie tussen Jezus en Pilatus gaat dan zo: [Joh 18:37-38]

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden, ‘zei hij.

Eigenlijk wel een goede vraag: Wat is waarheid?

Ik vraag me af waarom Pilatus dat zei? Omdat hij wilde aangeven dat er geen absolute waarheid is? Of omdat hij het antwoord van Jezus niet wilde accepteren en dus Jezus belachelijk maakte. Of was het uit pure interesse omdat Pilatus echt wilde weten wat de waarheid is. Het interessante is wel dat Pilatus hierna naar buiten gaat en het volk meldt dat er geen onwaarheid te vinden is in Jezus waarmee Hij beschuldigd kan worden..

De vraag is wel interessant: “maar wat is waarheid?”

Hoe weten wij dan wat waarheid is?
Waarheid is voor ons: wat we zien, wat de wereld om ons heen laten zien, wat de wetenschap aantoont, wat krant zegt?
De waarheid in jou leven wordt bepaald door de mensen om je heen en door wat jij hebt meegemaakt in je leven. Zo kan jou waarheid als je in een “goed” gezin bent opgevoed anders zijn dan iemand die in een situatie zit waar acceptatie van zichzelf er niet is

Bij ons allemaal staan er dingen in de weg om de waarheid te zien. De vraag is: als we dingen niet zien, is het dan geen waarheid? Als we de wind niet zien, is hij er dan niet? Of, zoals Adrian Snell zingt “I believe in the Sun, even when it is not shining”.

Jezus zegt: ik ben de waarheid – niet ik KEN de waarheid, maar ik BEN de waarheid.

Soms zijn er obstakels in je leven. Al weten we dat Jezus de waarheid IS, is het moeilijk om af te stappen van onze eigen waarheid die je al jaren kennen. Je eigen waarheid lijkt veilig, lijkt duidelijk… De vraag is wel: what gives life meaning – Hoe geven we het leven echt zin?

Jezus kende de volledige waarheid… sterker nog, Hij IS de Waarheid. Omdat Hij de waarheid zo lief had en ons voor “onze eigen waarheden” wilde beschermen is Hij zo ver gegaan dat hij het kruis verkoos boven het hard ingrijpen. Deze manier lag wellicht dichter bij de waarheid dan het afdwingen van Gods waarheid.

Het is het omgekeerde van wat je zou verwachten: de waarheid wordt veroordeel aan het kruis… Door de zaken om te draaien kon hij misschien wel het belangrijkste omdraaien: dat de aarde wordt geregeerd door de duisternis, maar bedoeld is voor de kinderen van het licht.

Matt 5:8 zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Kan jij je hart zuiver houden? Ken jij de waarheid? Jezus weet dat jij en ik dat niet redden.

De waarheid ging aan het kruis om ons vrij zicht te geven op de waarheid. Een waarheid die de enige weg is.

Pasen is om te laten zien dat Jezus de waarheid is.
De waarheid is aan het kruis gegaan… Helemaal alleen… Los van alles… Niemand om hem heen die ook maar iets begreep van wat er echt gebeurde… Zoveel eenzaamheid… Als ik denk wat Jezus moet hebben gevoeld aan eindeloze eenzaamheid om ons te verlossen krijg ik het koud…

Maar door deze daad van ultieme Liefde kunnen wij met een rein hart leven, en zullen we dus God ontmoeten, Soms kost het ons iets om Jezus te volgen, maar laten we in deze week ook denken aan wat het Jezus koste om de Waarheid te laten zegenvieren.

In Joh 16:13 staat: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
De waarheid ging aan het kruis, zodat u een zuiver hart kan hebt en u God zal ontmoetten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *